Menu

Ljud- & skuggpåverkan

Vindkraftverk i drift avger ljud när rotorbladen passerar genom luften. Ljudet upplevs som ett svischande, som har likheter med de ljud som skapas av vinden eller vågornas brus. Naturens bakgrundsljud dränker därmed ofta, på längre avstånd, verkens driftljud. Som gränsvärde anges ofta att ljudet från en vindkraftpark vid bostäder inte får överstiga 40 dB. För Taggen kommer ljudnivån vid land att understiga 25 dB, i praktiken innebär detta att verken inte kommer att höras.

Projektet Taggen

Projekt Taggen undersöker förutsättningarna för att bygga en stor vindkraftpark till havs i Hanöbukten, i Sölvesborgs kommun, Blekinge län

Vindkraftparken förväntas ge en energiproduktion på cirka 1,3 TWh förnybar el vilket motsvarar hushållsel till cirka 250 000 hushåll.

Området kring Taggen vindkraftpark har en hög vindenergitillgång och är mycket lämpligt för vindkraft. Energimyndigheten har också pekat ut området som riksintresse för vindkraft även i Hav- och Vattenmyndighetens förslag till havsplaner är området utpekat för vindkraft. Närmsta avstånd till land är cirka 12 kilometer.

Vindkraften producerar absolut ren energi och ger i det närmaste inga utsläpp. Ett vindkraftverk producerar på sex till nio månader lika mycket el som motsvarar energibehovet för att tillverka, transportera, uppföra, driva och sedan avveckla vindkraftverket.